Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, tijdelijk plaatsen unit nabij huisartsenpraktijk, Nijenhuislaan 175A Zwolle [zaaknummer 0193ESUITE1068802023]

DeZwollegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, tijdelijk plaatsen unit nabij huisartsenpraktijk, Nijenhuislaan 175A Zwolle [zaaknummer 0193ESUITE1068802023].

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Zwolle maken het volgende bekend:Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedureKenmerk: 0193ESUITE1068802023Verzenddatum besluit: 23-08-2023Locatie: Zwolle S 4367, nabij Nijenhuislaan 175A ZwolleProjectomschrijving: het tijdelijk plaatsen van een unit naast een huisartsenpraktijk voor de periode van 4 jaar en 6 maandenDeze omgevingsvergunning bevat een afwijking van het bestemmingsplan.Dit besluit ligt ter inzage bij de afdeling Fysieke Leefomgeving, Lübeckplein 2, na telefonische afspraak via telefoonnummer 14038 en vraag naar de sectie Bouwtoezicht. Het besluit kan op verzoek ook digitaal worden toegezonden. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar omgevingsvergunning@zwolle.nl onder vermelding van het zaaknummer.Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om, met betrekking tot deze besluiten een voorlopige voorziening te treffen. Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen. Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deZwollegids.nl op 29-08-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Zwolle, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deZwollegids.nl
Redactie deZwollegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Zwolle
  2. gmb-2023-371490

Gerelateerde berichten