Gemeente Zwolle – Kennisgeving huisnummerbesluit Staringstraat 9

DeZwollegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Zwolle – Kennisgeving huisnummerbesluit Staringstraat 9.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Uitgegeven adres(sen):Op grond van artikel 108 en 147 van de Gemeentewet, artikel 2 en 3 van de Verordening naamgeving en nummering 2012 en artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, heeft het college het (de) volgende adres(sen) uitgegeven:Intrekken:Staringstraat 9 8044 RM (woonfunctie)Opnieuw uitgegeven:Staringstraat 9 8044 RM (woonfunctie)Verzenddatum besluit: 24 augustus 2023Kenmerk besluit: 167805-2023Zie de bijlage voor een situatieschets.BezwaarTegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om, met betrekking tot deze besluiten een voorlopige voorziening te treffen.Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deZwollegids.nl op 29-08-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Zwolle, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deZwollegids.nl
Redactie deZwollegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Zwolle
  2. gmb-2023-371780

Gerelateerde berichten