Omgevingsvergunning wateractiviteit voor het tijdelijk plaatsen van een flair (brander) nabij de Gasthuisdijk 44T1 in Zwolle

DeZwollegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Omgevingsvergunning wateractiviteit voor het tijdelijk plaatsen van een flair (brander) nabij de Gasthuisdijk 44T1 in Zwolle.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 4 juli 2024 heeft het dagelijks van bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta een omgevingsvergunning wateractiviteit verleend tot 31 juli 2024 voor het plaatsen van een flair (brander) op de primaire waterkering DR53 voor het drukloos maken van een gasleiding nabij de Gasthuisdijk 44T1 in Zwolle (dossiernummer Z/24/062324). De vergunning is op 4 juli 2024 verzonden aan de aanvrager.Informatie De omgevingsvergunning wateractiviteit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 4 juli 2024 tot 6 weken later ter inzage in het hoofdkantoor van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle. Wilt u de stukken inzien dan kan dat alleen op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar vergunningen@wdodelta.nl onder vermelding van het dossiernummer. Ook voor nadere informatie of vragen over deze omgevingsvergunning wateractiviteit kunt u contact opnemen via bovengenoemd e-mailadres. Bezwaar Tot en met 15 augustus 2024 kunt u tegen deze omgevingsvergunning wateractiviteit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste:1.de naam en het adres van de indiener;2.de dagtekening (datum) van het bezwaarschrift;3.de gronden van het bezwaar;4.een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht. Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend met het daarvoor bestemde formulier op de website van het waterschap: https://secure.wdodelta.nl/form/bezwaar-maken-tegen-beslissing-waterschap/over-dit-formulier-0 Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Een per e-mail ingediend bezwaarschrift wordt niet in behandeling genomen.Voorlopige voorziening De dag na verzending van de omgevingsvergunning wateractiviteit kan de vergunninghouder daarvan gebruik maken. Indiening van een bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning schort de werking van de omgevingsvergunning niet op. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u daarom naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen indienen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/wsb/2024.

Dit artikel verscheen op deZwollegids.nl op 09-07-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Zwolle, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deZwollegids.nl
Redactie deZwollegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Zwolle
  2. wsb-2024-14177

Gerelateerde berichten